top of page

Available Online

With guides and loved ones

Be guided to a happier life

  • 1 hour
  • 70 British pounds
  • Online Session

Service Description

This reading is in broken into 3 parts. In the first part you will receive evidence of what is happening in your life at the moment and in the past. Secondly, you will get a message from the guides, you will get instructions for a better life and what you are needing at the moment. Lastly, you will receive a message from a loved one what you need to make tomorrow easier who sadly is no longer with you. To branje je razdeljeno na 3 dele. V prvem delu boste prejeli dokaze o dogajanju v vašem življenju v tem trenutku in v preteklosti. V drugem delu, od vodnikov boste prejeli sporočilo, dobili boste navodila za boljše življenje in kaj trenutno potrebujete. V tretjem delu boste od ljubljene osebe ,ki nazalost ni vec med nami prejeli sporočilo, kaj potrebujete za boljsi jutri


Cancellation Policy

To cancel and reschedule please contact within 48hrs.


bottom of page